Dadadating com

Baada ya kumaliza sekondari Jane alipoata mimba na akaamua kuitoa ili kwenda chuo na James hakuwa anajua hilo kwa kuwa aliyempa mimba alikuwa mwanaume mwingine.Baada ya kuoana waliishi kwa furaha, amani na upendo wa hali ya juu hata hivyo furaha hiyo ya ndoa ilikuwa inazimika kila pale Jane anapofikiria namna alitoa mimba (abortion) na hata alipokuwa anawaza namna ya kuanza familia alikuwa anajisikia hatia na kujiona hastahili kwani alishajihusisha na kosa la mauaji ya motto asiye na hatia tumboni mwake.Baada ya kukaa kwa muda mrefu na hiyo siri inayomuumiza ilifika siku akawaza na kuamini kwamba akimwambia James hiyo siri basi James atamsikiliza na kuendelea kumpenda kwani atakuwa amesema ukweli.

Je, nikieleza ukweli wote wa maisha yangu ya nyuma haiwezi kuathiri mahusiano na kupelekea mwenzangu kufikia hatua ya kuachana nami?

Inawezekana huko nyuma ulidhalilishwa (kubakwa nk) au uliwahi kutoa mimba nk.

Je, kumueleza mpenzi wako jambo kama hilo haliwezi kupelekea yeye kukuacha hata kabla ya kuoana au unaweza kumueleza baada ya kuoana kwamba mwenzio nilibakwa au niliwahi kutoa mimba nk?

Je, kuna umuhimu wa kutunza au kusema ukweli mapema kabla ya mahusiano kufika mbali?

James alipooana na Jane, Jane hakumueleza kabisa terrible secret aliyokuwa nayo ingawa tangu siku ya kwanza walipogundua wanawaweza kuoana alikubaliana kwamba ni muhimu kila mmoja kueleza ukweli na kuwa wazi kusema ukweli na ukweli (trust/honest) kuwa ndiyo msingi wa mahusiano yao.

Search for dadadating com:

dadadating com-82

James na Jane walifahamiana tangu walipokuwa shule ya msingi ingawa baadae kila mmoja alienda shule tofauti tofauti ya sekondari na chuo hadi walipokutana na kuamua kuoana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dadadating com”

  1. Please try again in a few moments.','apple.helpful.answer':'Helpful','bookmarkcount.plural':'{0} Bookmarks','showlikecount.plural':'Show {0} Likes','showsubspacecount.singular':'Show {0} Sub-space','refresh_page':'Click here to refresh this page.','apple.helpful.you':'You','apple.pagination.next_page':'Next Page','a11y.boundary.dialog.end':'Dialog ends','global.group.secret':'Secret group','acclaim.modal.membership':'There are no members of this group','customize.loading':'Loading...','acclaim.modal.bookmarks':'There are no bookmarks on this item','showfollowingcount.singular':'Show Following {0}','membercount.plural':'{0} Members','global.group.bookmark':'Bookmark group','showmembercount.plural':'Show {0} Members','global.message':'Message'}); jive.i18Msgs({'share.email.remove.link':'Invite the user','share.link':'Send a PDF','user.autocomplete.limit':'No more than {0} people can be selected at a time.','nopermission.attachment':'This user does not have access to the item you\'re trying to share.